Reidener Energie AtelierReidener Energie Atelier

      

De Réidener EnergieAtelier ass de myenergy Infopoint fir de Réidener Kanton a befënnt sech an der Infostuff zu Réiden.
Dëse Service gëtt Iech vun ärer Gemeng matfinanzéiert! Hei kritt all Bierger aus eisem Kanton eng gratis Berodung a folgende Beräicher ugebueden:

  • Energie spueren an erneierbar Energien (Sonn, Holz, Wand a Waasser)
  • Gesond a nohalteg bauen a renovéieren, de Choix vum richtege Material
  • Berodung zu Fiichtegkeet a Schimmel
  • Staatlech a kommunal Subsidien fir Sanéierung, Neibau an erneierbar Energien

Fir eng Energieberodung oder soss Froen zu enger energetescher Verbesserung vun ärer Wunneng:

Energie-Hotline:

Tel: 28 33 44

info@energieatelier.lu

 

Fir all Froe betreffend de Primme fir Haushaltselektrogeräter:

Service Primes électroménagers

Energieatelier - Kanton Réiden

11, Grand-Rue

L-8510 Redange-sur-Attert

(09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00)

 Tel: 28334 430

primes@energieatelier.lu

 

www.klima.lu

www.energieatelier.lu

43, Grand-Rue
L-8510 Redange/Attert
tel.: 28 33 44