AgendaAgenda

Manifestations à venir

juillet, 2020

août, 2020

21

Generalversammlung FCPR

L: Fabrik

septembre, 2020

12

Hämmelsmarsch

O: Philharmonie Préizerdaul

13

Hämmelsmarsch

O: Philharmonie Préizerdaul

26

Ausstellung Rex Club

L: Fabrik
O: Rex Club

27

Ausstellung Rex Club

L: Fabrik
O: Rex Club

30

Porte ouverte

L: Fabrik
O: Amicale Drëtten Alter

octobre, 2020

2

Oktoberfest Chill Out

L: Bistrot
O: Syndicat d'Initiative

10

Tournoi Badminton

L: Sportshal
O: Dauler Fiederball

11

Thé Dansant

L: Fabrik

14

Porte ouverte

L: Fabrik
O: Amicale Drëtten Alter

17

Oktoberfest

L: Fabrik
O: Club des Jeunes Préizerdaul

25

Lëtzebuerger Mëtteg

L: Fabrik
O: Amicale Dauler Poumpjëeen

28

Porte ouverte

L: Fabrik
O: Amicale Drëtten Alter

31

Hierkenowend

L: Fabrik
O: Fëscherkollegen

novembre, 2020

6

Chill Out

L: Bistrot
O: Syndicat d'Initiative

7

Schwäizer Owend

L: Fabrik
O: ONG Komm Hëllef Mat Préizerdaul

11

Porte ouverte

L: Fabrik
O: Amicale Drëtten Alter

15

Träipemëtteg

L: Fabrik
O: Dëschtennis Préizerdaul