AgendaAgenda

Manifestation à venir

septembre, 2017

27

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

29

20 Joer Fiederball

L: Fabrik
O: Dauler Fiederball

octobre, 2017

1

Hierschtfest

L: Fabrik
O: Rex-Club Lëtzebuerg

1

Pappendag

6

Oktoberfest Chill out

L: Bistro
O: Syndicat d'Initiative Préizerdaul

8

Gemenge Wahlen

11

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

15

Vizfest

L: Fabrik
O: Cdj Préizerdaul

22

Lëtzebuerger Mëtteg

L: Fabrik
O: Pompjeeën

25

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

29

Wanterzäit 1 Stonn zerëck

novembre, 2017

1

Allerhellgen

2

Allerséilen

3

Chill out am Bistro

L: Bistro Fabrik
O: Syndicat d'Initiative Préizerdaul

4

Hirkenowend

L: Fabrik
O: Fescherkollegen Préizerdaul 77

8

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

12

Träippemëttig

L: Fabrik
O: Dëschtennis Préizerdaul

22

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

décembre, 2017

3

Marche populaire IVV

L: Fabrik
O: Syndicat d'Initiative Préizerdaul

6

Porte ouverte

L: Amiperas Sall
O: Amicale vum 3ten Alter

10

Cyclo Cross

L: Fabrik
O: VV Tooltime Préizerdaul

16

Theater

L: Festsall
O: Dauler Schimmelkëscht

16

Krëschtfeier

L: Fabrik
O: Amicale vum 3ten Alter

16

Theater

L: Festsall
O: Dauler Schimmelkëscht

17

Theater

L: Festsall
O: Dauler Schimmelkëscht

25

Chrëschtdag

26

Stiefesdag

31

Sylvester