AgendaAgenda

Manifestations à venir

mai, 2022

28

ANNULÉ FCPR Spillerbal

L: Centre culturel Fabrik
O: FCPR Spiller

juin, 2022

19

Ziichterversammlung - Rex Club

L: Centre Culturel Fabrik
O: Rex Club Lëtzebuerg

23

Nationalfeierdag / Fête nationale

L: Dauler Kaul /Shared space
O: Adm. communale Préizerdaul

25

LUAU - Philharmonie Préizerdaul

L: Centre Culturel Fabrik + Parking
O: Philharmonie Préizerdaul

juillet, 2022

2

Critérium Néckel Koob

L: Centre Culturel Fabrik + Bistro + Parking
O: Critérium Néckel Koob

4

Déchets encombrants sur commande

O: Adm. Préizerdaul

7

Ferrailles, déchets électriques sur commande

O: Adm. Préizerdaul

17

Power Bull's goes Western - Power Bull's

L: Centre Culturel Fabrik + Bistro + Parking
O: Racing Team Power Bull's

29

Summerfest Réidener Kanton

L: Centre culturel Fabrik
O: Réidener Kanton

août, 2022

5

Beach Chill-Out - Syndicat Préizerdaul

L: Bistro + Parking Fabrik
O: Syndicat Préizerdaul

6

Beach Party

L: Bistro + Parking Fabrik
O: Club des Jeunes

septembre, 2022

4

Marche IVV - Syndicat Préizerdaul

L: Centre Culturel Fabrik + Bistro + Parking
O: Syndicat Préizerdaul

10

Kiermesham - Pompjeeën Préizerdaul

L: Centre Culturel Fabrik
O: Pompjeeën Préizerdaul

18

Quetschefest - Amicale vum Drëtten Alter

L: Centre Culturel Fabrik
O: Amicale - Amicale vum Drëtten Alter

octobre, 2022

2

Kniddelmëtteg - Basket

L: Centre culturel Fabrik
O: BBC Rebound Préizerdaul

3

Déchets encombrants sur commande

O: Adm. Préizerdaul

6

Ferrailles, déchets électriques sur commande

O: Adm. Préizerdaul

7

Oktoberfest - Syndicat

L: Centre culturel Fabrik + Bistro + Parking
O: Syndicat Préizerdaul

16

Thé dansant - LCGB Préizerdaul

L: Centre culturel Fabrik
O: LCGB Préizerdaul

23

Letzebuerger Mëtteg - Pompjeeën

L: Centre culturel Fabrik
O: Pompjëeen Préizerdaul

29

Badminton Tournoi - Dauler Fiederball

L: Sportshal + Centre culturel Fabrik
O: Dauler Fiederball

novembre, 2022

6

Träipemëtteg - DT Préizerdaul

L: Centre culturel Fabrik
O: DT Préizerdaul

12

Hierkenowend - Fëscherkollegen Préizerdaul 77

L: Centre culturel Fabrik
O: Fëscherkollegen Préizerdaul 77

19

Wantermaart - Syndicat Préizerdaul

L: Centre culturel Fabrik + Bistro + Parking
O: Syndicat Préizerdaul

décembre, 2022

11

Cyclo Cross - Tool Time

L: Centre culturel Fabrik + Parking
O: Tool Time

14

Chrëschtfeier - Amicale

L: Restaurant
O: Amicale vum 3. Alter

16

Theater - Dauler Schimmelkëscht

L: Festsall
O: Dauler Schimmelkëscht