Preizerdaul.lu - Parverband [Printerfriendly]     

 • Drëtt Welt
 • Philharmonie
 • Préizerdaul Aktiv
 • Syndicat d'Initiative
 • Chillout am Bistro
 • Ouschteren
 • Marche populaire
 • Cabaret

 •  
   
   


  De Parverband Grosbous setzt sech zesummen aus de Paren:

  Beschrued
  Bieberich
  Grosbous
  mat der Filial Dellen
  Randschelt
  mat de Filialen Gréiwels, Heeschpelt a Kéiber
  Viichten
  Wahl
  Filial Méchelbuch (Filial vun der Par Uewermäerzeg)


   


  Kontakt fir Bieberich
  Grosbous/Dellen
  Viichten a Méchelbuch:

  Dechen: Nico Jans
  Parassistentin: Nicole Kleer-Dasbourg
  Parsekretärin: Michèle Asseray

  Parverband Grosbous
  2A, rue d'Arlon
  L-9155 Grosbous
  Tel.: 838 020 - Fax: 889 105
  e-mail Parbüro: parverband.grosbous@cathol.lu
  e-mail Parassistentin: nicole.kleer-dasbourg@pt.lu

  Kontonummer vum Parverband Grosbous

  (Bestellung vu Massintentionen …)
  CCPLLULL: IBAN LU 78 1111 2538 4795 0000

  Kontonummeren vun de Kierchefabriken

  (Nit fir d'Bestellung vu Massintentiounen)
  Kierchefabrik Bieberich: CCRA: LU 15 0090 0000 0103 5401
  Kierchefabrik Dellen: BCEE: LU 55 0019 3300 1404 8000
  Kierchefabrik Grosbous: BCEE: LU 77 0019 3300 0759 4000
  Kierchefabrik Michelbouch: CCRA: LU 06 0090 0001 7036 9433
  Kierchefabrik Viichten: CCRA: LU 29 0090 0000 7009 6433

  PARBÜRO:

  Daaschdes:

  9:00-11:00 Auer Sekretärin

   

  Mëttwochs:

  9:00-11:00 Auer Paschtouer
  14:00-16:00 Auer Sekretärin

   

  Donneschdes:

  9:00-11:00 Auer Sekretärin
  14:00-16:00 Auer Parassistentin

   

  Freides:

  9:00-11:00 Auer Sekretärin

  Ausserhalb vun de reguläre Büroszäiten sinn op Aafsprooch
  souwuel perséinlech Gespréicher wéi och Beichtgespréicher
  mam Paschtouer méiglich an erwënscht.


  Kontakt fir Bëschrued,
  Randschelt/Gréiwels/Heeschpelt/Kéiber,
  Wahl

  Paschtouer: Adolphe Goffin

  maison 3,
  L-8831 Rindschleiden
  Tel.: 88 93 58 -- Fax: 88 04 30
  E-mail: agoffin@pt.lu


  Bestellung vu Massen an der Gemeng Wahl

  an der Par
  Bëschrued

  Jean Ferber
  23, rue Principale
  L-8610 Buschrodt

  jean.ferber@education.lu
  Tel : +352 838 644 oder:
  +352 691 838 644
  Fabrique d’église Buschrodt
  CCRA LU95 0090 0000 0062 8404

  an der Par
  Randschelt

  René Salentiny
  1b, rue Théodore Welbes
  L-8822 Kuborn

  salentinyrene@internet.lu
  Tel: +352 888 170 oder:
  +352 661 280 556
  Fabrique d'église Rindschleiden:
  CCPLLULL - LU80 1111 0329 7794 0000

  an der Par
  Wahl

  Edith Wagner
  1, rue des Champs
  L-8838 Wahl

  edith1967@pt.lu
  Tel: +352 838 493
  Fabrique d'église Wahl:
  Raiffeisen CCRA LU66 0090 0000 0073 9409
  PS. Fir e klengen Don si mir emmer dankbar. !!!!


  Parbréiwer

  Parverbänn, Grosbous & Osper

   

  14. Abrëll 2014 - 1. Juni 2014

   

  Parbréif

   

  ------

  --

  ---

  --

  ---

  --

  Parbréif Archiv


  Dësst an dat aus dem Parverband Grosbous


  Meditationsweg Besinnungs- und Meditationsweg "Randschleider Pad"

  Rindschleiden L'église de Rindschleiden avec ses fresques du 15e et 16e siècle, bâtie au 10e siècle et au 16e siècle, où elle a été consacrée à Saint Willibrord.

  Kapellen a Kräizer am Préizerdaul

  Trëppeltour laanscht Kräizer a Kapellen an der Gemeng Wahl.

  «Tauschkrees Norden » eine praktische Antwort zum d'Sozialwuert vun der Kierch

  Glasmalerei Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jh. e.V., Mönchengladbach. In Luxemburg geben über 450 Kirchen und Kapellen Zeugnis von einem intensiven Leben in katholischer Tradition.


  2014-03-23 Benefitsiessen am Kader vun senger Hëllefsaktioun fir d'Jugendaarbicht am PVG

  2014-02-16 Neues Pastoralteam - Abschied von Pfarrer Reiner Gresch

  2013-08-15 Léiffrakrautdag; Liichterprëssioun zu Viichten

  2013-07-07 Autosegnung in Bettborn

  2013-06-16 Kierchefest am Glawensjoer 2012-2013

  2013-05-20 56. Rochusfeier der Bäcker, Konditoren und Müller in Reimberg

  2013-03-10 Benefitsiessen am Kader vun senger Hëllefsaktioun fir d'Jugendaarbicht am PVG

  2012-09-18 Parverbandfest - Invitation

  2012-08-15 Léiffrakrautdag; Liichterprëssioun zu Viichten

  2012-05-29 Springprozession in Echternach Fotos: Antoinette Ney - Wahler & Grosbousser Musek

  2012-05-29 Springprozession in Echternach Fotos: Fernand Pletschette - Die Prozession

  2012-05-28 55. Rochusfeier der Bäcker, Konditoren und Müller in Reimberg

  2012-05-19 "Vogelstimmenwanderung" um Randschleider Pad

  2012-03-04 Benefitsiessen am Kader vun enger Hëllefsaktioun fir d'Fraenhaus Lëtzebuerg

  2012-01-04 Das Jahr 2011 in unserem Pfarrverband: Foto-Rückblick (46MB)

  2011-12-24 Heiligabend in Grosbous - Concert no de Mëtten - Dia-Show

  2011-11-12 UGDA Auszeichnungen für Musikanten der "Groussbusser Musek"

  2011-11-05 Das Jagdhorn verschönerte die „Haupeschmass“ in Grosbous

  2011-10-16 Descendants of the Hollerich's from Buschrodt & Roder's from Grosbous - Cercle Municipal

  2011-10-14 Descendants of the Hollerich's from Buschrodt - Roder's from Grosbous

  2011-10-01 Journée Commémorative am Préizerdaul

  2011-09-18 Parverbandfest zu Vichten - 9 000 Euro an „CSI- Lëtzebuerg“ überreicht

  2011-06-29 Firmung in Grosbous

  2011-06-13 Pfingstmontag in Reimberg - Rochusfeier

  2011-03-27 Benefitsiessen fir eng nei Spillschoul am Vietnam - Dia Show

  2011-01-06 Das Jahr 2010 in unserem Pfarrverband: Foto-Rückblick (44MB)

  2010-11-14 Piusmedaillen an Sängerinnen der "Chorale Ste-Cécile Préizerdaul" überreicht

  2010-11-13 Fest der heiligen Caecilia in Grosbous

  2010-10-10 Journée Commémorative am Préizerdaul

  2010-07-04 Fahrzeuge im Préizerdaul gesegnet

  2010-06-27 Parverbandfest - Scheck über 5 000 Euro an "Rahna" überreicht

  2010-05-24 Pfingstmontag in Reimberg - Rochusfeier

  2010-01-03 Das Jahr 2009 in unserem Pfarrverband: Foto-Rückblick (38MB)

  2009-12-17 Nationale Friedenslichtfeier 2009 „Liicht a Schiet“ der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“

  2009-10-04 Journée Commémorative am Préizerdaul

  2009-08-15 Léiffrakrautdag; Liichterprëssioun zu Viichten

  2009-07-05 Einsatzfahrzeuge, Traktoren und Personenwagen in Bettborn gesegnet

  2009-06-28 Scheck vun 4 412 Euro vum Parverband Grosbous fir PASSO FUNDO

  2009-06-28 Invitatioun Parverbandfest zu Vichten

  2009-06-20 Invitatioun fir eng Kulturrees op Köln

  2009-06-15 Treffen vum Bibelgrupp Parverband Grosbous

  2009-06-14 Fronleichnam Prozession in Grosbous

  2009-06-12 Firmung in Vichten

  2009-06-01 Pfingstmontag in Reimberg - Rochusfeier

  2009-05-31 40. Willibrordusfeier in Rindschleiden - „Als Christen mitten in der Welt“

  2009-05-10 1. Kommunion in Wahl

  2009-05-03 1. Kommunion in Vichten

  2009-04-26 1. Kommunion im Préizerdaul

  2009-04-19 1. Kommunion zu Groussbus

  2008-12-14 Adventsfeier bei de Scouten

  2008-11-16 Piusmedaillen bei der "Chorale Ste. Cécile Préizerdaul"

  2008-08-15 Zahlreiche Gläubige bei der 76. Lichterprozession zur Lourdes-Grotte in Vichten

  2008-07-27 Einsatzfahrzeuge, Traktoren und Personenwagen in Bettborn gesegnet

  2008-06-14 Kommunionkinder aus dem Pfarrverband Grosbous spendeten für "Mierscher Kannerduerf"

  2008-05-25 Fronleichnam 2008

  2008-05-18 Baptême Cédric VIANA

  2008-05-12 Pfingstmontag in Reimberg - Rochusfeier

  2008-04-16 Osterfeier für die Senioren

  2008-04-06 1. Kommunion im Préizerdaul

  2008-02-06 Pfarrverband Grosbous spendet für "ABC fir Namibia" - Scheck über 3 300 Euro

  2007-10-12 84 Jugendliche des Pfarrverbandes Grosbous im Préizerdaul gefirmt

  2007-06-18 Erzbischof Dr. Don Osvino Both weilte in Grosbous

  2007-05-28 Pfingstmontag in Reimberg - 50. Rochusfeier

  2007-04-22 1. Kommunion im Préizerdaul

  2006-12-24 KREPPESPILL - Mat der Zäitmaschin op Bethlehem

  2006-11-26 Pfarrer Reiner Gresch in sein Amt eingeführt - Installationsfeier

  2006-10-01 Pfarrer Jean Goedert und Pfarrassistentin Nicole Knoch nahmen Abschied

  2006-06-16 Firmung mam Mgr. Fernand Franck, Äerzbëschof vu Lëtzebuerg

  2006-06-05 Rochusfeier 2006 der Bäcker, Konditoren und Müller in Reimberg

  2005-05-16 Rochusfeier 2005 mit dem Erzbischof Mgr Fernand Franck

  2003-06-09 Rochusfeier 2003 der Bäcker, Konditoren und Müller in Reimberg

  1989 In memoriam Edouard Harpes Ehrendechant (1903-1989) - Pfarrer in Grosbous 1938-1950


  © Commune de Préizerdaul Dernière mise à jour:  11.04.2014 (11h43)