Preizerdaul.lu - Bibelgrupp Treffen [Printerfriendly]     

 • Drëtt Welt
 • Philharmonie
 • Préizerdaul Aktiv
 • Syndicat d'Initiative
 • Chillout am Bistro
 • Ouschteren
 • Marche populaire
 • Cabaret

 •  
   
   

  Bibelgrupp Parverband Grosbous

  Treffen den 15. Juni em 20.00 Auer beim Maggy an Albert Leider Vichten

  Wien hei nach wëllt matmachen ka sech umelden beim:
  Albert Leider                Tel 83 85 79  oder
  Fél Schannel                 Tel 99 00 57

  © Commune de Préizerdaul Dernière mise à jour:  18.03.2013 (18h06)